Zefektívnime praktické vzdelávanie

Umožníme začiatok duálneho vzdelávania v druhom ročníku, zrušíme krátenie normatívu na žiaka v duálnom vzdelávaní v prvom ročníku, zjednotíme pomer praxe a teórie pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj mimo neho pre učebné aj študijné odbory, umožníme riaditeľovi kontrolovať úroveň odbornej praxe na pracovisku, nahradíme niektoré z dokladov potrebné k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa čestným vyhlásením a umožníme podniku do 10 zamestnancov zapojiť sa do duálneho vzdelávania len na základe dohody so školou.

 

Pripomienkujte návrh zákona

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa