Umožníme domáce vzdelávanie aj na druhom stupni ZŠ

So súhlasom riaditeľa a za presne definovaných podmienok umožníme domáce vzdelávanie aj na druhom stupni základných škôl.

Pripomienkujte návrh zákona

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa