Povinnosť každoročne predkladať NRSR výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania

Viaceré medzinárodné porovnávania  poukazujú na dramatický pokles kvality vzdelávania na Slovensku a malo by byť povinnosťou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky začať venovať pozornosť aj týmto témam a vypočuť si správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania.

 

Pripomienkujte návrh zákona

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa