Podporíme systém poradenstva na školách

Upravíme legislatívu a výchovného poradcu spolu s kariérovým poradcom zjednotíme pod školského poradcu, ktorý bude mať na starosti výchovné poradenstvo ako aj poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia či výberu povolania na základe informácií, vrátane napríklad štatistických dát o úspešnosti absolventov škôl, či o dlhodobom vývoji zamestnanosti a miezd v jednotlivých odvetviach. Adekvátne k tomu bude uspôsobený aj čas na jeho prácu a podporíme jeho kvalifikáciu povinným vzdelávaním.

 

Pripomienkujte návrh zákona

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa