Dosiahnuť stav, aby riaditelia základných a stredných škôl neboli povinní vykonávať priamu vyučovaciu činnosť

Uvedené nastavenie odbremeňuje iba riaditeľov základných a stredných škôl, iných typov škôl a školských zariadení sa uvedená exempcia týkať nebude. Uvedený model umožní zriaďovateľovi zefektívniť prácu riaditeľov (a potenciálne by umožnil jednému riaditeľovi riadiť viacero škôl) alebo prejsť na model, kedy riaditeľ nemusí byť osoba s pedagogickým vzdelaním len z radov učiteľov, ale osoba s iným vzdelaním vhodným pre riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pripomienkujte návrh zákona

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa