Zefektívnime praktické vzdelávanie

Umožníme začiatok duálneho vzdelávania v druhom ročníku, zrušíme krátenie normatívu na žiaka v duálnom vzdelávaní v prvom ročníku, zjednotíme pomer praxe a teórie pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj mimo neho pre učebné aj študijné odbory, umožníme riaditeľovi kontrolovať úroveň odbornej praxe na pracovisku, nahradíme niektoré z dokladov potrebné k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa čestným vyhlásením a umožníme podniku do 10 zamestnancov zapojiť sa do duálneho vzdelávania len …

Prečítať

Zavedieme informovanie o uplatnení absolventov

Zavedieme pre ministerstvo povinnosť každoročne informovať verejnosť o uplatnení absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl s údajmi o ich zamestnanosti a príjme rok, dva roky a tri roky po absolvovaní školy.   Pripomienkujte návrh zákona

Prečítať